top of page

"Ben-bilinci"

"Aydınlanmamış ruh, beşikten mezara kadar, kötülükten uzak durmak ve iyi olanı gerçekleştirmek için sonu gelmeyen eylemlerde bulunur. Ancak tüm bunları sevgi ve nefret, bağlılık ve tiksinti duygularının etkisi altında gerçekleştirir; bu eylemler ile sonsuz ve ebedi mutluluğu dış dünyada deneyimlemeyi ümit eder. Değişimin ve oluşumun dünyası Samsara'da amaçsızca, eylemlerinin neticesine göre düşe kalka, gezinir durur.

Ancak zaman içerisinde farkeder ki sonucuna duyulan arzu ve "ben-bilinci"yle bağdaştırılan işler ile ebedi mutluluk imkansızdır."

Swami Nikhilananda


 

"From the cradle to the grave, the unillumined soul engages in ceaseless action, striving to shun evil and realize the good. But his activities are influenced by love and hate, attachment and aversion, and he hopes to experience, through action, infinite and eternal happiness in the outside world. He roams aimlessly in Samsara, the world of change and becoming, rising or falling according to the results of his action.

Only gradually does he discover the impossibility of attaining abiding happiness through work associated with I-consciousness and the desire for results."

Swami Nikhilananda


14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page